VAD är Utvecklingsbyrån?

Vi är en affärsmässig brobyggare med ett holistiskt mindset, en driven och proaktiv nätverksbaserad marknads- och utvecklingsbyrå som jobbar i samarbeten och allianser.  Aktivt lyssnande, kreativa tankar, genuint engagemang med resultatet för ögonen bidrar till våra kunders framgång och utveckling.

Vi arbetar strukturerat och systematiskt med ett flexibelt, kreativt och öppet sinne där helheten och ett utifrån- och inperspektiv har stort fokus.

Genom vårt intresse och engagemang om och kring köpbeteende och konsumenttrender har vi byggt upp kunskap och insikt om vad som är kommersiellt gångbart.

Vi arbetar utifrån kundens behov och intressen och tror på en långsiktig relation där man lyssnar och strävar efter att skapa mervärden och helst också överträffar förväntningarna.

Vi har mer än 30 års erfarenhet inom områden som produkt- och sortimentsutveckling, koncept- och affärsutveckling, konsumentmarknadsföring, kundvårds- och lojalitetsprogram, inköp och logistik – allt med lönsamhet och kvalitet i fokus.

 

Developement - Utvecklingsbyrån