• Utvecklingsbyrån Marie

  Marie Nilsson
  Owner/Founder
  Utvecklingsbyrån Öresund

 • This message is only visible to admins.
  Problem displaying Facebook posts.
  Click to show error
  Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException Subcode: 460

VAD kan vi erbjuda?

Utvecklingsbyrån
Det krävs kunskap och driv för att framgångsrikt kunna föra produkter och tjänster mot marknaden. Vi hjälper dig förbi de viktigaste fällorna,
en förutsättning för att bygga förtroende och varaktiga relationer.

Har du en produkt/tjänst du vill få ut på marknaden?
Vill du skapa tillväxt genom Product Management?
Utvecklingsbyrån är en engagerad byrå som i huvudsak arbetar med små och mellanstora företag, start-ups och tillväxtföretag och verkar för att din produkt eller tjänst etablerar sig på marknaden.

Vi ger råd kring allt ifrån strategiska vägval till konkret support kring research, positionering, visualisering, storytelling, kanaler och nätverk till marknadsföring och lojalitetsprogram.

SMART produktlansering – steg-för-steg tar du dig närmare målet

Analys och Research ?

Här får du ett utifrån- och in perspektiv på idén, produkten, marknads- och konkurrenssituationen. Vi gör en behovsinventering och ger förslag på actions framåt. I det här läget kan det t ex vara lämpligt att genomföra fokusgruppsdiskussioner.

Positionering ?

Vi hjälper dig att genomlysa bransch, marknad och prisbild för att hitta rätt position för din produkt. Vi tittar på vilka mjuka respektive hårda värden som ska speglas i varumärke och produktnamn.

Visualisering och storytelling ?

Här bygger vi vidare på arbetet kring positionering och fördjupar oss i produktens DNA. Vi ser till att bild och text lyfter produkten, väcker intresse och skapar behov. Storyboards är ett återkommande inslag.

Kanaler och nätverk ?

Du får en komplett och överskådlig bild av vilka kanaler och nätverk som kan vara aktuella för din produkt med vår syn på för- och nackdelar, syften och behov.

Marknadsföring och erbjudande?

För dig som inte har full insikt i vilka möjligheter som finns. Här får du en utförlig redovisning av vilka alternativ som står till buds med rekommendationer baserat på produkt, ekonomi och potentiella resultat.

Eftermarknad och lojalitet ?

Det är här det händer – eftermarknad och lojalitet är en ofta bortglömd fas när det gäller produktlanseringar. Här finns stor potential; vi ger dig ingångar till ett flertal intressanta options.

Hur går vi vidare??

Vi arbetar behovsorienterat och anpassar innehåll och omfattning efter dina förutsättningar.

Kontakta oss för ett första inledande möte!

DET här gör vi också!

Idéutveckling

Konceptutveckling

Produktutveckling

Affärsutveckling

Storytelling

Visualisering

Fokusgrupper

Workshops

Vi erbjuder också insatser för företag som tillfälligt behöver extra resurser eller kompetenstillskott inom olika utvecklingsprojekt, allt ifrån idéutveckling och konceptutveckling till produktutveckling och affärsutveckling.

Vår kompetens blir Din resurs helt enkelt!