VARSÅGOD – Använd dig av Lanseringshjälpen!

STEG-FÖR-STEG lotsar vi dig genom processen för framgång.
Du vill sätta en ny produkt eller tjänst på marknaden. Du har gjort din hemläxa och bestämt exakt vad du vill erbjuda, nu är allt som behövs att generera försäljning. Enkelt kan det tyckas!
Men varje dag blir ett oräkneligt antal produkter och tjänster aldrig etablerade på marknaden p g a för lite fokus och insatser för just paketering, positionering och lansering.

Analysera konkurrensen!

Genomför en SWOT-analys (styrka, svagheter, möjligheter och hot). Börja med att göra en fördjupad studie över konkurrenssituationen. Gör en lista på företag som erbjuder produkter och/eller tjänster som liknar det du planerar.

Även om du tror och tycker att din produkt/tjänst är unik och utan konkurrens, är det viktigt att se det ur kundens perspektiv – vad vill kunden köpa och vad är det jag erbjuder. När du identifierat din konkurrenssituation studera deras marknadsmaterial, hemsida, webshop etc. Värdera hur din nya produkt/tjänst kommer att stå upp emot vad dom redan erbjuder, på vilket sätt du kommer att kunna sticka ut och vad som utgör det största hotet mot din framgång.

Utvecklingsbyrån
Utvecklingsbyrån

Idealkunden!

Rikta dig emot den ideala kunden. För att framgångsrikt lansera din produkt eller tjänst med minsta möjliga investering är det väsentligt att fokusera enbart på de potentiella kunder som mest troligt kommer att vilja köpa din produkt/tjänst. Detta kan vara kunder som idag köper en liknande produkt/tjänst men som kommer att uppskatta det unika med det som din produkt/tjänst kan erbjuda.

Dina bästa potentiella kunder har ett upplevt behov för det du kan erbjuda, har råd att köpa den/det och har visat en vilja att göra så – troligen genom att handla från dina konkurrenter. Kom ihåg att det är alltid lättare att fylla ett behov än att skapa det!

Unikt erbjudande!

Skapa ett unikt erbjudande. I det här skedet bör du ha en tydlig förståelse för vad du måste erbjuda för att sticka ut och vem som vill ta del av ditt erbjudande. Vet du t ex varför kunden vill köpa just din produkt vs att köpa från dina konkurrenter?

Vilka av de förmåner och särdrag din produkt/tjänst ger kommer dina kunder värdera högst?

Slutsatsen, är att din produkt eller tjänst ska vara unik och möta behov och önskemål från dina potentiella kunder.

Utvecklingsbyrån
Utvecklingsbyrån

Marknadsstrategi!

Definiera din marknadsstrategi och taktik. Nästa val handlar om dina försäljnings- och marknadskanaler. Kommer du att marknadsföra online, via prints eller genom återförsäljare? Generellt ger multikanalsmarknadsföring ett bättre resultat eftersom de kunder som kan handla när och hur de vill tenderar att handla mer och oftare.

Anta att din strategi är att marknadsföra en billig träningsenhet till människor som inte har råd gym medlemskap eller dyr hemutrustning. Du kan t ex välja traditionell direktmarknadsföring plus online-försäljning som dina primära kanaler, och annonser på nätet och e-post värvningar som länkar till din webbplats.

Testa konceptet!

Testa ditt koncept och marknadsföringsstrategi. Med alla de insatser som krävs för att få en ny produkt eller tjänst på marknaden, kan det vara oförsiktigt att kasta sig in i lanseringsfasen innan du har gjort några tester. Vad ska du testa? Det är bäst att undersöka din produkt eller tjänst tillsammans med ditt tänkta marknadsföringsmaterial. Beroende på din budget kan du välja mellan flera olika alternativ.

Fokusdiskussionsgrupper, informella samtal med medlemmar ur målgruppen, online marknadsundersökning, eller kanske skicka din produkt till en utvald grupp av användare för provning. Försök att anpassa både produkt/tjänst och marknadsföringsmaterial efter vad som kommer fram i testfasen.

Utvecklingsbyrån
Utvecklingsbyrån

Rulla ut kampanjen!

Rulla ut din kampanj. PR spelar ofta en viktig roll i lanseringen av en produkt eller tjänst. Du kan använda medierelationer som ingång till reportage, artiklar och nyhetssidor, hålla lanseringsevent eller helt enkelt arbeta med sociala medier och gräsrotsmarknadsföring för att skapa surr kring din produkt/tjänst. Oavsett vilken väg du går gäller det att först se till att din produkt/tjänst är helt klar och finns att köpa för att maximera försäljningen. Dina marknadsföringskampanjer bör noga följa de PR-insatser som görs för maximal total effekt.

Bevaka resultaten från alla medier de första veckorna och månaderna och var beredd på att anpassa din marknadsföring för att dra nytta av vad som fungerar bäst. Lär känna din produkt/tjänsts livscykel.

Marknadsaktiviteterna för din produkt/tjänst kommer att behöva uppdateras allt eftersom din produkt/tjänst mognar. Följ dina resultat noga och när du ser en vikande trend är det dags att se över produkt, material och kanaler.