Home / Nyhet / Förbered din framgång

Förbered din framgång

shutterstock_392192515

Förbered din framgång   

Analysera  nuläget;  håller din ursprungliga idé/plan hela vägen, hur ser konkurrensen ut, och hur svårt kan det vara?
Gör en ordentlig marknads- och konkurrensanalys och genomför fokusgruppsdiskussioner för viktig input till din USP och storytelling.

Positionera dig

Var ska din produkt finnas? Var noga med ditt varumärke och produktnamn; undersök  bransch och marknad; vilka mjuka respektive
hårda värden ska speglas i varumärket och produktnamnet?

Vad ska det kosta?  fokus på lågt pris och volym eller hög marginal med andra “values”  som design, hållbarhet, unikitet, funktion, hållbarhet etc.
Gör ditt första tänk kring försäljningskanaler som en del av positioneringen.

Visualisera och berätta din historia

Gör en storyboard; vilken känsla ska möta mottagaren?  tänk i bilder;  när, var, och hur ser du din produkt eller tjänst –
miljö, människor, sammanhang?
Gör på samma sätt när det gäller storytelling – hur kan du väcka intresse,  skapa och tillfredsställa behov, förmedla drömmar/historia/
ursprung/tillverkning/originalitet/fakta.

Vilka kanaler och nätverk?

Inventera olika säljkanaler och sociala nätverk och bestäm var du ska synas, gör en lista med för- och nackdelar.
Behövs en hemsida/webshop,  vad är isåfall syftet och vilka behov måste tillfredsställas.
Hur förhåller du dig till PR? inventera och skaffa dig rätt kontakter.
Är mässor relevant för din produkt?  börja med att besöka de mässor du kanske framöver vill ställa ut på.

Reklam och marknadsföring – behövs det?

Lista alla tänkbara media och bestäm dig för några få och fokusera på dessa till att börja med.
Behövs det extern kompetens eller har du vad som krävs för att nå ut med min produkt?
Sök samarbeten och allianser, vad finns det för aktörer som kan se fördelar med att samverka med dig?

Eftermarknad och lojalitet

Identifiera och logga dina kunder, visa att du bryr dig och interagera med dina kunder.
Skräddarsy erbjudanden baserat på kundhistorik och använd dina kunder som ambassadörer och belöna så ofta du kan.

Lycka till!

MARIE NILSSON UTVECKLINGSBYRÅN ÖRESUND

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *