• Utvecklingsbyrån Marie

    Marie Nilsson
    Owner/Founder
    Utvecklingsbyrån Öresund

  • This message is only visible to admins.

    PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.
Home / Nyhet / Vad kostar det?

Vad kostar det?

Utvecklingsbyrån

Vad kostar det?

Svaret skickar omedelbart signaler till dig som kund och sätter igång en process i varje individ baserat på deras erfarenhet, referensramar och värderingar. Ändå är det förvånansvärt ofta som prissättning i ett bolag enbart handlar om ett räknestycke. Kostar produkten 100 kr att köpa in och företaget jobbar med en marginal på 3, så blir konsumentpriset därefter. Detta får konsekvenser eftersom priset på en produkt signalerar flera viktiga saker som status, kvalitet, kvantitet, unikitet, produktion, miljö etc.

Genom att alltid använda samma princip för sin prissättning tar man inte ställning till varje produkts potential. Samma tankar gäller för ett helt varumärke eller sortiment. Vissa målgrupper attraheras inte av ett ”lågt” pris, på samma sätt som det finns målgrupper som inte vill betala ett ”högt” pris. Egentligen handlar det inte alls om högt eller lågt utan vad just den här produkten i sitt utförande, med sin historia och innehåll är värd för dig som kund och vad du är beredd att betala. Här finns utrymme för många aktörer att tänka om.

Kan du flytta din produkt från ett prissegment till ett annat?
Ja det menar jag att man kan genom att paketera och positionera annorlunda.
Pris, innehåll, värdeskapande åtgärder, visualisering och kommunikation kan tillsammans bilda grund för att attrahera helt nya målgrupper och/eller skapa mervärden för befintliga kunder.

Har du rätt pris på din produkt?

 

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *