Home / Nyhet / Dyrt eller billigt – bra eller dåligt?

Dyrt eller billigt – bra eller dåligt?

Utvecklingsbyrån

 

 

 

 

 

Dyrt eller billigt – bra eller dåligt?

Lars arbetar som konsult sen något år tillbaka. Han trivs och tycker det är skönt att vara sin egen efter alla år som anställd. Han tycker att det svåraste har varit att sätta ett pris på sin tid. När frågan kommer upp undviker han att ge ett rakt och tydligt svar och brukar oftast säga – det beror på. Fast egentligen skulle han vilja säga att det här är mitt levebröd och jag behöver ta ett timpris på minst 800 kr för att jag ska kunna leva på det efter att alla skatter och avgifter är betalda, men det säger han inte. Istället försöker han vara flexibel och känna av hur mycket han kan ta betalt, han vill ju så gärna ha de här uppdragen.

Hans bästa kompis Per försöker uppmuntra honom till att tänka annorlunda.

Priset skickar signaler

Lars, har du tänkt på att ditt pris också skickar signaler om vad du kan och hur bra du är! Var och en drar sina egna slutsatser baserat på deras erfarenheter, referensramar och värderingar. Några attraheras inte av ett ”lågt” pris, på samma sätt som det finns de som inte vill betala ett ”högt” pris,  det handlar om vad var och en är beredd att betala.

Det har jag faktiskt inte tänkt på. På mitt gamla jobb och deras prissättning handlade det oftast om att  få ihop kalkylen d v s att räkna baklänges. Vad kostar produkten in, vilka fasta och rörliga kostnader måste vi täcka och vad är våra resultatkrav? Precis samma sak är det ju faktiskt för mig när jag säljer min tid och kompetens.

Ta ställning

Per fortsätter…både ja och nej. Priset får faktiskt konsekvenser eftersom det signalerar viktiga saker som kvalitet, unikitet, produktion, status, miljö etc. Använder du alltid samma princip för din prissättning tar du inte ställning till varje produkts/tjänsts potential. Samma resonemang gäller ju för dig och ditt personliga varumärke.

Så du menar att jag kan säga – det beror på, när frågan kommer upp? Ja det tycker jag,  men det finns några viktiga saker att tänka på.

Din lägsta nivå måste vara på en nivå som du kan leva på och du måste träna dig på att känna av vad var och en är beredd att betala för din tjänst och vilka förväntningar ditt pris signalerar.

Några andra tips Lars;

* Genom att paketera ditt erbjudande på olika sätt kan du flytta din produkt/tjänst från ett prissegment till ett annat.

* Paketera utifrån din aktuella kund.

* Genom samarbeten kan ditt erbjudande bli mer attraktivt, liera dig med andra som har kringtjänster.

* Har du rätt pris på din produkt/tjänst?

* Är priset i linje med din målgrupps förväntningar?

Marie Nilsson Utvecklingsbyrån Öresund

www.utvecklingsbyran.com